Регистрационен номерНомер и дата на разрешението за употребаНаименование на лекарствения продуктATC кодМеждународно непатентно наименование на всяко активно веществоИме и адрес на притежателя на разрешението за употребаДата на извършената промяна в разрешението за употреба
20100346 PROBITOR, 40 mg powder for solution for infusion x 1; x 5; x 10; x 20; ПРОБИТОР 40 mg прах за инфузионен разтвор A02BC 1 Omeprazole Sandoz d.d.
Словения
20.11.2015
20090519 Escitasan, 10 mg film - coated tablets x 10; x 14; x 28; x 30; x 50; x 56; x 60; x 98; x 100; x 200 Есцитазан 10 mg филмирани таблетки N06AB 10 Escitalopram Stada Arzneimittel AG
Германия
20.11.2015
20090520 Escitasan, 20 mg film - coated tablets x 10; x 14; x 28; x 30; x 50; x 56; x 60; x 98; x 100; x 200 Есцитазан 20 mg филмирани таблетки N06AB 10 Stada Arzneimittel AG
Германия
20.11.2015
20100825 Concor AM, 5 mg/5 mg tablets x 28; x 30; x 56; x 90 Конкор АМ 5 mg/5 mg таблетки C07FB Bisoprolol, combinations Мерк България ЕАД
България
20.11.2015
20100826 Concor AM, 10 mg/5 mg tablets x 28; x 30; x 56; x 90 Конкор АМ 10 mg/5 mg таблетки C07FB 2 Bisoprolol, combinations Мерк България ЕАД
България
20.11.2015
20100827 Concor AM, 5 mg/10 mg tablets x 28; x 30; x 56; x 90 Конкор АМ 5 mg/10 mg таблетки C07FB Bisoprolol, combinations Мерк България ЕАД
България
20.11.2015
20100828 Concor AM, 10 mg/10 mg tablets x 28; x 30; x 56; x 90 Конкор АМ 10 mg/10 mg таблетки C07FB Bisoprolol, combinations Мерк България ЕАД
България
20.11.2015
20150403 Foster, 200/6 micrograms per actuation pressurised inhalation solution x 1 x 120; 1 x 180 дози; x 2 x 120 дози Фостер 200/6 микрограма на доза разтвор под налягане за инхалация x 1 x 120; 1 x 180 дози; x 2 x 120 дози R03AK 8 Beclometasone dipropionate, Formoterol fumarate dihydrate Chiesi Pharmaceuticals GmbH
Австрия
20.11.2015
20150404 Foster NEXThaler, 200 micrograms/6 micrograms per dose inhalation powder x 1; x 2; x 3 Фостер НЕКСТхалер 200микрограма/6 микрограма / доза прах за инхалация x 1; x 2;х 3 R03AK 8 Beclometasone dipropionate, Formoterol fumarate dihydrate Chiesi Pharmaceuticals GmbH
Австрия
20.11.2015
20150400 Cinacalcet Accord, 30 mg film - coated tablets - x 14; x 28; x 84 Синакалцет Акорд 30 mg филмирани таблетки - x 14; x 28; x 84 H05BX 1 - Accord Healthcare Limited
Обединено Кралство
20.11.2015
12345678910...